Яков – Един куцащ в долината

Стар Завет

Яков – Един куцащ в долината

Яков – Един куцащ в долината Битие 32:22-32           Образът на Яков, борещ се в онази самотна нощ с Божия човек в долината на Явок, е разпалвал фантазията на поети и мистици от всички времена. Мнозина виждат в случилото се една героична борба, в която Яков, наранен и изтощен, преодолява Божията […]

Read More...

Авраам – Денят, в който Бог му откри величието Си

Авраам – Денят, в който Бог му откри величието Си Битие 18:9-33  За разлика от мнозина от нас, Авраам нямаше проблеми при установяване на контакт с небето. Това не му струваше никакви усилия. През целия му живот Бог беше Този, Който осъществяваше връзката с него. Не във всички случаи ние получаваме точна информация, как Бог […]

Read More...

Неохотният пратеник

Вероятно най-добре познатата, но и най-малко разбираната книга в Библията е Книгата на пророк Иона. От гледна точка нагледна точка на човечеството историята за „Иона и кита“ е станала част от литературата и фолклора ни – невероятна история като древногръцки легенди или Римска митология. Повечето хора са запознати с историята, но на самата книга се […]

Read More...