Неохотният пратеник

Хачик Язъджиян

Неохотният пратеник

Вероятно най-добре познатата, но и най-малко разбираната книга в Библията е Книгата на пророк Иона. От гледна точка нагледна точка на човечеството историята за „Иона и кита“ е станала част от литературата и фолклора ни – невероятна история като древногръцки легенди или Римска митология. Повечето хора са запознати с историята, но на самата книга се […]

Read More...