Плодът на Духа – Дълготърпение

Проявявайки търпение сред изпитанията, ние израстваме в благодатта, развиваме благочестив характер и наследяваме Божиите обещания

             Както ябълката е плод на ябълковото дръвче, така и Христовият характер се явява “плод на Духа”. Ние не можем да “отгледаме” любов, радост, мир или друго от плода на Духа посредством своите собствени усилия. Те се явяват естествени продукти на живота, който е контролиран от Христовия Дух (Галат. 5:22-23). Развитието на този благочестив плод обаче не се случва нито автоматично, нито мигновенно. За разлика от ябълките на плодното дръвче, Христовият характер не се развива, ако ние от своя страна не полагаме старание.

             Вярващите трябва да решат не само да произведат плода, но и да определят, какъв именно плод те се готвят да произведат. Но даже и този случай желаният плод израства само след много молитва и големи усилия.

             В своето послание към Галатийската църква aп. Павел дава ясно да се разбере, че дарът на Святия Дух не прекратява войната между доброто и злото в живота на вярващия: “Защото плътта желае противното на духа, а духът – противното на плътта; те се противят един другиму…” (Галат. 5:17).

            Макар че Святият Дух не унищожава греховните желания в старата природа на човека, все пак апостолът настоява, че Святият Дух ни дава възможност да имаме окончателната победа. Но греховните желания се покоряват само дотолкова, доколкото вярващият “ходи по Духа” (5:16), “води се от Духа” (5:18) и “живее по Духа”(5:25).

             Аз вярвам, че това се отнася особено до търпението – четвъртия сред изброените в Писанията плодове на живота, контролиран от Святия Дух (Галат. 5:22-23).

             Търпението – това е способност в продължение на дълго време с благодарност да приминаваме през обстоятелства, които не съответстват на нашите обичайни желания. Търпението е тясно свързано със способността да понасяме страдания, с издържливостта и устойчивостта.

             Търпението – това е когато ние се помиряваме с неприятните за нас хора или обстоятелства, без да губим при това вярата си, без да се ожесточаваме, и продължавайки да постъпваме, както подобава на християни. Човекът проявява търпение като се сдържа, когато го провокират към суета или гняв.

             Апостол Павел ни съобщава за това, как той се е научил на дълготърпение, как го е развивал чрез обучаване и решителна борба: “…Понеже се научих да се задоволявам с каквото имам: знам да живея и в оскъдност, знам да живея и в изобилие; научен съм на всичко и всякак, и сит да бъда и глад да търпя, и в обилие да бъда и в лишение. Всичко мога чрез Иисуса Христа, Който ме укрепява.” (Филип. 4:11-13).

             Тук апостолът подчертава, че се е научил на търпение, а това означава, че то не е дошло при него автоматически, когато е бил изпълнен със Святия Дух. Той е можел всичко, “за всичко имал сила”, включително да понася всякакви трудности, защото той се е научил да гледа на всичко през Божията гледна точка, черпейки сили от Самия Христос. Търпението е съществен елемент от християнския живот.

             То идва чрез действието на Божията сила вътре във вярващия. “Като се укрепявате с всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост” (Колос. 1:11).

             Търпението е главната характеристика на начина, пo кoитo ние проповядваме Евангелието. “Проповядвай словото…, увещавай с голямо дълготърпение и поука” (II Тим.4:2).

 „За пример на злострадание и дълготърпение вземете, братя мои, пророците, които говориха в името Господне.

Ето, ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Иова и видяхте какъв край му даде Господ“/Яков 5:10-11/

             Търпението е ключът към получаването на Божиите обещания. “За да се не влените, а да подражавате на ония, които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията.” (Евр.6:12).

             То прави християнския характер съвършен! “Търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.” (Яков 1:4).

             Търпението се явява път към благословения. “братя мои, пророците, които говориха в името Господне. Ето, ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Иова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен.” (Яков 5:10-11). Един от най-трудните аспекти на търпението се явява очакването – на това са способни само малцина. Повечето хора гледат на очакването като на отрицателен опит. Но обикновено успехът зависи от това как човек използва такива периоди на очакване.

             Може би точно този период, който ви се струва време на съпротива, бездействие или застой, всъщност се явява период на очакване или на подготовката ви за изпълнение на задачи, за които още не сте готови. Характерът, спо-собностите и опитът, които вие придобивате в този период, могат да ви застраховат в бъдеще от падане и неудачи. И така нека търпението да има във вашия живот съвършено действие.

             Веднъж обезпокоеният цар на име Иорам запитал пророк Елисей: “Ето каква неволя от Господа! Какво да чакам занапред от Господа?” (4 Цар. 6:33). Много хора, които са болни, търпят лишения или се намират в изпитания, които са подлагани на оскърбления, потъват в депресия или чувстват себе си нещастни, много често тези хора си задават същия въпрос.

             Самария, градът на Иорам, бил обкръжен от сирийците. Те започнали дълга блокада, без да позволяват на никой да напуска града или да внася нещо в него. Скоро в Самария се свършили запасите от храна и вода. Хората стигнали дотам, че започнали да ядат глави от осли и гълъбов тор, а някои изпаднали в людоедство. Именно тогава Иорам казал: “Какво да чакам занапред от Господа?”

             Елисей вдъхновил хората и царя да се доверят на Бога и да чакат освобождението си. През тази същата нощ Бог така отстранил враговете, че те оставили на израилтяните всичката храна и съкровища, които се намирали в техния стан. Даже когато ситуацията изглежда безнадеждна, търпението не се предава пред отчаянието. Дръжте се, приятели мои! Бъдете дълготърпеливи! Вашето освобождение е на път!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *