Любов и Срещи

Въведение

Любовта и сексът са ни дадени от Бог, като специални дарове на които дасе наслаждаваме по подходящ начин. Когато ние се отклоним от Божиите насоки по отношение на секса, резултатите са винаги негативни. Правилното разбиране на целта на срещите ще помогне значително в подходящия избор на партньор за основаването на солиден(здрав) брак.

Целта на тази статия е да представи Християнската (Библейската) гледна точка за любовта и секса с цел да позволи, на малдите да имат здравословни, позитивни и коректни отношения към гореспоменатото; да помогне на младежите да се радват на правилни, здравословни и в крайна сметка щастливи взаимоотношения с другия пол; както и да помогне в предпазването от душевни болки (мъка) и трагедии, които могат да са резултат от изпадането в изкушенията на предбрачния секс.

Защо да говорим за това?

Защо да говорим за това? А защо не? Любовта, сексът и бракът са ни дадени от Бог, като дарове за да им се наслаждаваме правилно. Излишно е да казвам, че това е тема интересна за всички.
Църквата има някои много добри и важни причини за да обучава младежите си в тази насока.
Най-напред, ние трябва да разберем, че бракът е бил установен от Бог, и като представител на Бог на земята, църквата има право, както и отговорност да учи за целите на любовта, секса, срещите и брака.
Църквата също трябва да учи младите хора на правилна переспектива (гледна точка) към секса, защото в нашата образователна система няма т.нар. „сексуално образование“, което се провежда в повечето западни страни, но с провал. Болестите предавани по полов път и тийнейджърските бременности вземат епедимични размери. Виждаме, че ако учим тийнейджърите за секса, без да включим Библейските морални стойности (извън брака) резултатите ще бъдат трагедии и провали.

Хриситиянското образование в тази област е също важно за да помогне на младите хора да изградят своите бракове на солидан ( здрава) основа. Толкова е тъжно да се види неистови разводи, който често са резултат от лошо предбрачно планиране. Членовете на разбитите домове водят нещастен и несигурен живот.

Библейски принцип

„Много си сторил Ти, Господи, Боже мой: за Твоите чудеса и помисли за нас – кой ще се уподоби на Тебе!“ /Пс. 39:6/ (СИ)
„Господи Боже мой, Ти си сторил много чудеса; И Твоите мисли заради нас
Не е възможно да ги изложи някой пред Тебе;“ /Пс.40:5/ (РИ)

Въпрос за размисъл:
Какво ни казва този стих за естеството на Бога?
Отговор:
Бог ни обича толкова, че Той е осигурил много неща за наша радост (наслада) и благополучие. Сред най-специалните неща които, Той ни е предоставил салюбовта и секса и насоките за щастлив и успешен брак. Няма нищо лошо или вредно, което Бог да ни е дал, независимо дали това е любовта, секса или Неговите заповеди.
Но ние също трябва да осъзнаем, че въпреки, че сексът ни е даден от Бог, Той също така ни дава указания за правилното им използване за да може да бъдат в наша полза и удоволствие, а не за да ни причеиняват вреди и имизерия.
Нека разгледаме едно от най-важните указания, като разгледаме ( дискутираме) този въпрос:

Може ли да има предбрачен секс?

Сексът звучи повече (по-често) като табу, отколкото, като благословение. В Библията сексуалните връзки извън брака са наречние БЛУДСТВО и се считат за грях. Апостол Павел пише, че волята Божия е тази: „да се въздържаме от блудатво“ ( 1 Сол. 4:3 ).
Има някои много важни практически причини, за това, че Бог ни е казал (заповядал) да запазим сексуалните преживявания за брака.
Сексът е за двама души (мъж и жена разбирасе!), които се обичат и се грижат един за друг толкова мног, че те са решили да бъдат обединени един с друг в Свещен Брак и да живеятр един с друг с всички предимства, както и с всички отговорности които трябва да се вземат под внимание. Ние трябва да запомним едно, че предбрачния секс има винаги негативни резултати: Неконторилирания сексуален апетит, може в някои случаи може да доведе до много сериозни резултати (последствия) като:
ВИНА – Колкото повече и повече се позволи морална нечистота в живота ни, толкова по-трудно става да се различи кое е правилно и кое е грешно. Ние лъжем себе си, каот мислим грехът е „ОК“. След това нашата съвест започва да прегаря. Неконтролирания апетит за секс е като еднопосочна улица, в която може да отидете само в едната посока – по-дълбоко и по-дълбоко в проблемите. По-долу са някои примери :
НЕЖЕЛАНА БРЕМЕННОСТ – Смята се че повече от един милион момичета в тази страна (САЩ) на възраст от 10 до 18 г. забременяват. Много от тях след това започват живот на мизерия. Много деца живеят без нормален семеен живот, а много други биват убивани още в утробата на своята тийнейджърка майка , чрез аборт. Това поражда емоционални разстройства, както за майката, така и за живото и дете. За тези от вас които смятат, че да имат тийнейджърски секс е добре, моля разгледайте внимателно следните въпроси:
ЩЕ МОЖЕШ ЛИ ДА ПОЕМЕШ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЕКСУАЛНА ВРЪЗКА?
Можеш ли да се справиш с нежелана бременност?
Момчета, ако приятелката ви забременее ще бъдете ли в състояние да се грижите за нея и за детето ви?
В състояние ли сте да се справите с вината и емоционалната болка?
Достаъчно ли сте зрели за да поемете отговорност и грижа един за друг, като съпруг и съпруга?

НЕПРАВИЛНО СЕКСУАЛНО ПОВЕДЕНИЕ – Пишейки в писмото си до християните в Рим, апостол Павел казва за трагичните резултати на тези, които умишлено не се подчиняват на Божиите закони. В първа глава напосланието до Римляните, стихове 18-32, той разказва за онези които умишлено извършват перверзни сексуални действия и спират (отдалечават) Бог от съзнанието си , за да могат да се измъкнат от тяхното чувство за вина. Апостол Паветл обяснява, че те стават все по извратени, даже до такава степен, че стават сексуални изроди. Той пише: „…Понеже те, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се заблудиха в своите помисли, и неразумното им сърце се помрачи; наричайки себе си мъдри, те обезумяха… Затова Бог ги предаде на срамотни страсти: жените им замениха естественото употребление с противоестествено; също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други, и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда.“ (Рим. 1:21,22,26,27). С други думи Бог им позволи (им даде ) свободата в перверзиите им, която жадуваха и в крайна сметка резултатът, е че те станаха хомосексуалисти. Неконтролираната жажда за сексуални изпълнения е произвела и много други нетипични практики в нашето общество, включително и изнасилвачи и блудстващи с деца ( педофили). Бог има основателни причини за да ни даде насоки за безопасен секс.
БОЛЕСТИ ПРЕДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ – Толкова е трагично, че венерическите болести са достигнали епедимични размери сред учениците от основното училище и гимназиалния курс в САЩ. Това е пряко следствие от липсата на преподаване на Библейски морал и традиционното християнско виждане относно секса. Акцентът в наше време е върху СПИН-а, но има и толкова много други болести предавани по полов път. Божиите предупреждения за извънбрачния секс се гледат неудобрително и мнозина смятат, че няма нищо нередно в това, и че младите хора имат нужда единствено от добри презервативи. Освен това, установената от Бог институция на брака е много умаловажена, и младите хора, които се занимават със секс преди брака в крайна сметка изневеряват на бъдещщия си брачен партньор.

Хачик Язъджиян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *