Защо да не се самоубия?

Сърцето ми страда за онези, които искат да сложат край на живота си. И ако в този момент това си ти, вероятно си изпълнен с много емоции като безнадеждност или отчаяние. Може би се чувстваш така сякаш си попаднал във възможно най-дълбоката яма, и се съмняваш, че отнякъде може да се появи лъч светлина и че ситуацията може да се подобри. Струва ти се, че никой не го е грижа за теб, нито разбира състоянието ти? Мислиш си, че животът не си струва да бъде живян… А може би все пак си струва?
Всеки е изпитвал подобни емоции на слабост в един или друг момент от живота си. Когато аз съм бил емоционално сринат, съм си мислел: “Възможно ли е наистина това да е волята на Бога, Който ме е създал?” или “Бог толкова ли е малък, че не ми помага? Проблемите ми прекалено големи ли са Него?”
Щастлив съм, че мога да ти кажа, че ако отделиш няколко минути и се замислиш върху това да оставиш Бог да бъде наистина Бог в живота ти точно сега, Той ще докаже колко голям в действителност е! “Защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.” (Лука 1:37). Може би неприятни преживявания в миналото ти са станали причина да изпитваш непреодолимо чувство на отхвърляне или изолираност. Това може би е довело до самосъжаление, гняв, огорчение, отмъстително поведение или мисли, нездравословни страхове и т. н., които са предизвикали проблеми в някои от най-важните за теб взаимоотношения. Самоубийството обаче само ще опустоши емоционално твоите най-близки хора, които никога не би искал да нараниш, и така ще им причиниш болка, която цял живот ще се мъчат да преодолеят.
Защо да не се самоубия? Приятелю, без значение колко лоша е ситуацията в живота ти, Бог на любовта те чака да Му позволиш Той да те преведе през тунела на отчаянието и да те изведе в Неговата ослепителна светлина. Той е сигурната ти надежда. Той се казва Иисус Христос.
Този Христос, безгрешният Божи Син, се отъждествява с теб във всеки момент на отхвърляне и унижение, който си преживял/а. Св. пророк Исаия пише за Него: “Защото Той изникна пред Него като младочка и като израстък из суха земя; няма в Него ни изглед, нито величие; ние Го видяхме, и в Него нямаше изглед, който да ни привлича към Него. Той беше презрян и унизен пред людете, мъж на скърби и изпитал недъзи, и ние отвръщахме от Него лице си; Той беше презиран, и ние за нищо Го не смятахме. Но Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи; а ние мислехме, че Той беше поразяван, наказван и унизяван от Бога. А Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си, – и Господ възложи върху Него греховете на всинца ни.“ (Исаия 53:2-6).
Приятелю, Иисус Христос издържа всичко това, за да бъдат простени греховете ти! Колкото и голяма вина да носиш, знай, че Той ще ти прости, ако смирено се покаеш (ако се обърнеш от греховете си към Бога). “и Ме призови в скръбен ден; Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.” (Псалом 49:15). Нищо от това, което си направил/а не може да бъде прекалено лошо, че Господ да не може да ти го прости. Някои от Неговите най-превъзходни служители са извършили ужасни грехове, като например: убийство (Мойсей), прелюбодейство (Св. пророк и цар Давид), физическо и емоционално насилие (Св. апостол Павел). Въпреки това обаче на тях им е било простено и им е бил даден нов изобилен живот в Господа. “Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях” (Псалом 50:4). “И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново.” (II Коринтяни 5:17).
Защо не трябва да се самоубиваш? Приятелю, Бог стои и е готов да поправи “счупеното”, а именно – настоящия ти живот, на който искаш да сложиш край, като се самоубиеш. Ето какво пише Св. пророк Исаия: “Духът на Господа Бога е върху Мене, защото Господ Ме помаза да благовестя на бедни, прати Ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници – отваряне на тъмница, да проповядвам благоприятната Господня година и деня за отмъщение от нашия Бог; да утеша всички тъгуващи, да възвестя на тъгуващите в Сион, че тям вместо пепел ще се даде украшение, вместо плач – елейна радост, вместо отпаднал дух – славна одежда; и ще ги нарекат силни с правда, сад на Господа за Негова слава.” (Исая 61:1-3).
Ела при Господа Иисуса Христа и Му позволи да възстанови радостта и пълноценността на живота ти, като Му се довериш да започне да работи в теб. “Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди…Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.” (Псалом 50:14, 17-19).
Той ще насочва мислите и стъпките ти ден след ден чрез Словото Си – Библията. “Ще те вразумя – казва Бог, – ще ти насоча пътя, по който да вървиш; ще те ръководя, Моето око е над тебе.” (Псалом 31:8). “И ще настанат твоите безопасни времена, изобилно спасение, мъдрост и знание; страхът от Господа ще бъде твое съкровище.” (Исаия 33:6). Когато си в Христос, ти ще продължаваш да имаш борби, но тогава ще имаш и НАДЕЖДА. Той е “приятел по-привързан и от брат.” (Притчи 18:25). Нека благодатта на Господа нашего Иисуса Христа, любовта на Бога Отца и общението със Светия Духда бъдат с теб, когато вземаш това важно решение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *