Ролята на жените в исляма и християнството

Първото нещо с което трябва да се заемем, когато говорим за ролята на жените в исляма и християнството е да проучим библейските и кораничните текстове. От Свещеното Писание (Библията) знаем, че Бог е сътворил мъжът и жената по Своя образ и трябва да се запитаме дали тази идея я има представена и в Корана.  Преглеждайки текстовете му ние установяваме, че тази идея дори не е загатната в корана. Това е и една от причинити поради която мюсюлманите са объркани относно кое е толкова специално. Всичко започва още в първа глава на книга Битие.  Ние трябва да се върнем към началото.  Още в стихове 26 и 27, където се казва: „да сътворим“ – множествено число, „човек по Наш образ“ – множествено число. „И сътвори Бог човека по Свой образ“ – единствено число.  Така, че ние имаме всичко, което Бог има. Затова ние имаме  Неговия образ, затова обичаме, затова можем да се жертваме. Затова   мога да разбера защо не сме като животните, ние сме сътворени уникални по Божия образ. Такова нещо в Корана няма. Дори не е загатната такава идея. Затова  на  мюсюлманите им в много трудно да разберат как Бог може да стане човек. Ние сме толкова покваряеми, толкова сле различни от Бога, Той е абсолютно уникален, според мюсюлманите. Той трябва да остане недостижим, не бива да слиза на земята, защото ще бъде принизен, а това говори много за тяхната теология. Дойде ли Бог на земята, Той няма вече да бъде свят. Техният Бог е доста слаб, щом непременно ще бъде покварен на земята. Тук отново ще повторя това, че нашето подобие на Божия образ ни разкрива нещо уникално за нас. И това е, че да , ние сме покварени поради избора, който сме направили. Но ако е нужно Бог да дойде на земята и да стане човек, какъв би бил проблемът? Мюсюлманите виждат проблема точно в тази покваряемост на Бога.  Но нека се върнем на темата за мъжът и жената, и двамата направени по Божия образ. От тук следва и още един въпрос.

Мъжът и жената равни ли са според корана, Както виждаме това в Библията?

Много мюсюлмани живеят днес на запад. Много от техните жени казват: „Недейте казвайте, че не сме равни, защото носим „бурка“, „джилбаб“, „никаб“, „хиджаб“ или някое от другите имена за техните покривала за глава или цяло тяло. „Това не ме прави неравностойна като жена. Чуствам се почетена като жена в исляма. Ислямът ме прави достойна.“  Но тук аз смятам, че живеейки на Запад, това сигурно е така. Те се чувстват достойни, защото носят облекло, което ги идентефицира, като различни хора. Аз мисля, че те смесват двете неща. Но начинът на живот на Запад не е добър преимер за исляма. За да се разбере исляма, трябва да се върнем към Корана. За да дефинираме мюсюлманите, трябва да се върнем назад към тази книга. Защотот тя е тази, която определя какво е жената.  Жените мюсюлманки трябва да знаят какво казва тази книга за жените. Мисля,че жените мюсюлманки на Запад се чусвстват достойни точно защото живеят на Запад. Ние им отдаваме това достойнство.  Западът и стандартите как трябва да бъдат третирани и че не могат да бъдат бити тук е това, което ги прави достойни. Но те не осъзнават, че това е причината.

В моите разговори с мюсюлманки винаги ги карам да прочетат шест определни стиха от Корана. Малко по надолу ще се спра подробно на тях. Тези текстове са от две различни сури. Сура четири и Сура две. Ще разгледаме четири стиха от Сура четири и два стиха от Сура две – лесно за запомняне.

А ако ви е страх, че няма да сте справедливи към сираците, [ако се ожените за тях,] встъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате – две и три, и четири. А ако ви е страх, че няма да сте справедливи – с една или с [пленнички] владени от десницата ви. Това е най-малкото, за да не се отклоните.

Първия текст е от сура 4, ая 3. Там се казва, че мъж  може да има до четири жени.  Много инетересно. Не се казва, че една жена може да има четири мъже. Слава Богу! Не мисля, че много жени биха искали четири мъже. Мисля, че и един им стига. Но се казва, че мъжът може да има до четири жени, които показва неравенство в брака. Мъжете могат да имат четири жени, но не и жените.

Защо четири? На този въпрос отговора е труден. Но дори самия Мохамед не го спазва. Той е имал 12 жени. Самият той не постъпва според собственото си откровение. Това говори за самия пророк. Кой пророк не спазва собствените си откровения?  Но все пак, защо четири? Защото си мисля, че това е  лимитът на възможностите им. Казва се да се отнасят с тях по един и същи начин.  Има ли мъж който да може да третира четири жени еднакво. Аз си мисля че няма такъв мъж. Така, че само по себе си това изглежда нещо невъзможно. Защо тогава има такава заповед в Сура 4, ая 3?

Мисля, че я има, за да покаже, че мъжете превъзхождат жените в брака, а на жените, че са втора категорея хора в брака.

Повелява ви Аллах за вашите деца: за мъжкото е дял, колкото за две женски. А ако са повече от две жени, за тях са две третини от оставеното. А ако е една, за нея е половината. А за родителите му, за всеки един от тях, е шестината от оставеното, ако е имал дете. А ако не е имал дете и го наследят родителите му, за майка му е третината. А ако е имал братя, за майка му е шестината след завещание, завещано от него, или дълг. Предписание от Аллах! Не знаете кой ви е по-близък по изгода, бащите или синовете ви. Аллах е всезнаещ, всемъдър.

В стих 11 на същата Сура 4, няколко стиха по надолу, се казва, че жените получават половината от наследството, което получават мъжете. Наполовина по-малко от мъжете. Защо? В това няма смисъл. Когато бащата на едно момиче умре, момичето получава половината от това, което получава момчето. Две момичета получават колкото едно момче. В брака и при онаследяването жените са втора категори, те са по ниско от мъжете.

[Под възбрана са за вас] и омъжените жени, освен [пленничките] които десниците ви владеят. Това е предписанието на Аллах за вас. И отвъд него ви е позволено да търсите съпруги с имотите си целомъдрено, а не с разврат. А на съпругите, от които сте се възползвали, дайте в дар задължителната плата. И няма прегрешение за вас в онова, за което се споразумеете след платата. Аллах е всезнаещ, всемъдър.

 В стих 24 се говори за пленнничките в оригинал на арабски става въпрос за военнопленници. Всяка жена военнопленникча става приетежание на мъжа. Това означава, че той може да вземеколкото си иска военнопленнички над четирите позволени жени. Един вид военна плячка. Никъде в Корна не се казва, че жените могат да имат всички мъже, които завладее десницата им. Това се отнася само за мъжете. Това на практика са наложниците. Колкото завладее десницата ти – написано в писанието им. И ако тези жени имат деца, техните деца получават същото наследство, като децата на истинските жени.  Те имат същите привилегии, като децата на истинските жени. Така един мъж може да има четири жени и колкото си иска наложници. Това не е равнство.  Тук може някои мюсюлмани да кажат, че броят на жените  поне е ограничен, докато в Библията са описани много случаи на многоженство. Има много такива примери: цар Давид има сто жени, цар Соломон има седместотин. Има много други от патриарсите и пророците, които са имали много жени. Без съмнение по този начин изказан примерът в Библията подкрепя и се съгласява с примерът в Корана.  Но тук трябва да се върнем към самото начало в книга Битие 2 глава стих 24, където се разкрива Божието намерение от самото начало: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат (двамата) една плът.“ Една жена за един мъж за цял живот. Това е рязпоредба дадена от Бог от самото начало. Хората постепенно започват да не я спазват. Авраам също имаше повече жени – наложница и общо четири жени, за които занем, Давид имаше много жени. Соломон е имал огромен брой жени – стотици. Очевидно  е, че хората спират да спазват Божията заповед. Но ето тук се връщаме на Новия Завет, където е много ясно, особено в 1 Тимотей 3:2. Апостол Павел казва, че човек (епископът) т.е. лидерът на църквата трябва да има само една жена.  Това, което Бог установява в началото,   в Новия Завет  апостол Павел отново утвърждава.

 В Библията много ясно е казано, че Божият човек трябва да има само една жена. Иисус Христос утвържадава първоначалното Божие намерение. В християнството ние носим брачни халки. Те ни обвързват с една жена за цял живот. Това издига брачната институция на нейното истинско място. Затова толкова харесвам това, което Христос направи. Христос издига брака, показа, че така го е планирал Бог от самото начало – затова Бог е сътворил мъжа и жената, двамата да се отделят от родителите си и д астанат едно. Затова и на сватбениите церемонии има различни практики, като двете свещи да са свързани с панделка заедно или да се палят две свещи, от които после да се запалва една обща свеш. Огънят от двете свещи във втория случай се загася и оставяа една обща свещ. Значението ина двата варианата е че не са двама индивиди, а едно цяло. Това е за цял живот. Само смъртта слага край на брака.

 Това доказва, че брачната институция  е толкова важна, толкова устойчива. Правени са много изследвания в наши дни които показват, че децата на семейства, които не се разпадат се справят по добре в образованието  и по-късно и в живота.  Защо? Заради стабилността на брака. Дори нерелигиозният свят осъзнава, че това, което Бог е институционализирал от самото начало и Христос потвърди,  а апостол Павел приложи на пракика в 1 Тимотей 3:2 е Божието намерение от самото начало в Битие 2:24.

Нека обърнем отново своя поглед към Корана. По – рано говорихме за нереавенството в брака и при онаследяването, говорихме и за наложниците. Нека продължим по нататък нашето изследване с 10 стиха от стих 24 на стих 34.

„Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, [после] отдръпнете се от тях в постелите, и [ако трябва] ги удряйте! А покорят ли ви се, не търсете средство против тях! Аллах е всевишен, най-велик.“  Сура 4 стих 34.

В сура 4:34 се казва, че мъжете са закрилници на жените. Но ако някоя жена ви се противи, първо трябва да я предупредите и наставите. Ако това не е достатъчно  „отдръпнете се от тях в постелите“ т.е.  изхвърлете я от леглото.  Това е много сериозно. Не можеш да споделяш леглото си с нея. Защо това е толкова сериозно? Отговорът е много прост.  През седми век какъв е бил статута на жените?  Тяхната идентичност се е състояла в две задължения – да се грижи за съпруга си и да ражда деца. Това се очаквало от нея. Ако я изхвърли от леглото си, той я лишава от възможността да ражда деца и това унищожава нейната самоличност. Това е много сериозно. Първо я предупреждава, ако това не подейства, я изхвърля от леглото си.  Ако и това не подейства, какво следва. Нека видим по нантътк в Сура 4 стих 34.  Набивате я. Използвана е арабската дума „дараба“. Думата „дараба“ означава да  ударя. Ако погледнете в английския превод на корана до думата „дараба“ стои думата „леко“ в скоби. В оригиналния текст на арабски език на Корана никъде не пише боят да е лек.

В целия свят, където се следва библейското наставление не бием жените. Не правим това, защото Библията ясно ни казва, че трябва да ги обичаме.  Ще се върнем отново към  това което Библията казва.  Тук искам да завърша разглеждането на Кораничния текст с последните 2 стиха, които съм предвидил.

„О, вярващи, когато си заемате един на друг заем за определен срок, записвайте го! И нека писар да записва помежду ви справедливо! И да не отказва писар да записва, както Аллах го е научил, и нека пише той, а да му диктува онзи, който е длъжник. И да се бои от Аллах, от своя Господ, и да не намалява нищо. А ако длъжникът не разбира или е немощен, или не може да диктува, нека неговият настойник да диктува справедливо. И вземете за свидетели двама от вашите мъже, а ако не са двама, да бъдат мъж и две жени от свидетелите, за които сте съгласни, та заблуди ли се едната, другата да й напомни. И свидетелите да не отказват, когато бъдат призовани. И да не ви дотяга да го записвате – малък или голям – със срока му. Пред Аллах това е най-справедливото и най-правото за свидетелство, и най-подобаващото, за да не се подозирате, освен ако е текуща търговия помежду ви. Тогава не е прегрешение за вас, ако не я записвате. И взимайте свидетели, когато се спазарявате. И да не се посяга на писар или на свидетел. А ако го сторите, за вас е нечестивост. И бойте се от Аллах! Аллах ви учи и Аллах всяко нещо знае.“ Сура 2 ая 282.

Там се кзава, че свидетелството на жената е  наполовината на свидетелството на мъжа. Наполовина. Айша, любимата жена на Мохамед, една от дванадесетте му жени. Той се жени за нея, когато тя е на седем години, а консумира брака, когато тя е на девет години. Той е на 53 години тогава. Можете ли да си представите мъж на 50 и повече години да с е ожени за девет годишно момиче. Ето такъв е примерът на Мохамед. Но любимата му жена Айша, когато прочита този стих отива при Мохамед и го пота защо свидетелството на жената е половин свидетелство. Отговорът на Мохамед е много ясен и категоричен – защото жените са по-непокорни и по – ниско интелигнтни.

Не зная как биха се почуствали жените, които четат това днес, но нека помислим – това валино ли е днес в 21 век? Днес в гиманазиалната възраст момичетата са по-добре представени от момчетата във всички училищни категории – дори и в природните науки и математиката. Дори последните две катоегории, които бяха мъжки сега са завладяни от жените. И когато отидат в университетапо голяма част от завършилите университет са жени.

Ето една статистика за доказателство:

ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ПОЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА(Брой)
  2016
Общо 60 383
Професионален бакалавър 2 418
Бакалавър 30 895
Магистър 25 606
Доктор 1 464
Мъже 23 422
Професионален бакалавър 1 038
Бакалавър 12 525
Магистър 9 168
Доктор 691
Жени 36 961
Професионален бакалавър 1 380
Бакалавър 18 370
Магистър 16 438
Доктор 773

27.04.2017

Никой не може да ме убеди, че през 21 век жените са по – ниско интелигентни. През седми век може би. През седми век, когато са били поставяни по ниско, не са били допускани в учлище, не им е позволявана свободата, която имат днес,  може би не са  били толкова интелигнетни, просто не са били толкова образовнани. Но това не бива да се твърди в 21 век. Благодаря на Бога, че ние нямаме такива стихове в Библията.  И накрая последният стих, от Корана, преди да говорим за Библията. Той е най – тежкият – Сура 2,  ая 223.

„Вашите жени са като нива за вас. И отивайте при нивата си, както пожелаете, и подготвяйте се отнапред, и се бойте от Аллах, и знайте, че ще Го срещнете! И благовествай вярващите!“

Във Сура 2,  ая 223 се казва : „Вашите жени са като нива за вас. И отивайте при нивата си, както пожелаете.“ Вашите жени са като нива за вас. Какво се прави на нивата, тя се разорава. Тя се разорава  и в стих 223 се казва, че жените са като нива. Вие може да разоравате, всеки път когато пожеалаете. Това има много силен сексуален подтекст. Това означава, че мъжът може да се отнася сексуално към тях винаги, когато пожеале. Този стих е ужасяващ. Не зная как жените ,които четата това се чустват. Питал съм много жени да ми помогнат да разбера този текст. Защото представата, която се създава от този тексте е , че жената епросто собственост на мъжа  нищо повече. Много от тях дори не са наясно, че такъв стих съществува в Корана. Как е възможно жената да бъде разглеждана като нива, където мъжът може да ходи всеки път когато си пожелае.

Как Христос се отнасяше към жените?

Ето един такъв пример: Мария е седнала в нозете на Христос, Марта е в кухнята. Идва Марта при Марияи казва: „Ела с мен в кухнята!“, а Иисус и казва: „Не, Марта, ти отиди в кухнята, Мария, ти остани тук!“

Какво прави Христос? Той е бил равин, който позволява на една жена да седи в нозете му. Това до този момент е нечувано в юдаизма. По този начин, Той преобръща хилядолетната история с главата надолу!

А какво да кажем за равенстовото. Нека видим какво пише в Посланието до Галатяни 3:28.

„Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса.“ Няма по добър стих от този в тази насока. Когато гледаме примвера на Христос, притчите, които той разказва, много пъти в тях Той сравнява църквата и Себе си със съпруг и съпруга. Много пъти Той използва семейството в своите притчи. В посланието до Ефесяни 5:25 апостол Павел цитира Господ Иисус Христос, който нарича Себе си годеник, жених на църквата. Вероятно най – добрият стих. Както Христос обикна църквата толкова, че да умре за нея, така и съпругът трябва да обича жена си, че да е готов да умре за нея. Вижте какъв коректив на Сура 4, ая 34! Изключително висок стандарт за християните! А какво можем да кажем по въпроса за свидетелството на жените ?

Половин свидтелестов ли е? Не. Определено не е. Най – великото събитие в чвешката история. Кое е най важното събитие в Библията, към коетъо сочата всички пророрци и цялата Библия? Това, че  Месията ще дойде, че ще умре и възкръсне отново – -възкресението на Богочовека Иисус Христос.  Въплатения Бог. Възкресението Му е най – великото събитие в цялата човешка история! На кого се открива Христос след възкресението си?

На една жена. Той не се показва на мъж, нито на своите ученици, които прекарали 3 години  с Него, както бихме предположили. Не, Той чака на гроба да дойде енда жена – Мария и се показва първо на нея. Знаейки, че нейното свидетелство ще е половин свидетелство, защото такава е била юдейската традиция в първи век. Съзнателно се разкрива първо на жена, знаейки, че най –великото събитие в историята на човечеството ще бъде потвърдено от жена. А вторият път, когаот се разкирва е пред група жени на път за Витания.

Обичам Библията, защото тя е коректив на всичко което виждаме тук. В нея няма нищо, което да е подобно на тези коранични стихове.

Некаобърнем погледа си и към още една жена в Библията – Самарянката. Какво Христос направи с нея. Не само и каза коя е, разкри всичките и грехове, но и прости на момента. И протегна ръка към някой извън еврейския народ и изрече думи на знание. Той и  показа такава почит, че тя се затича към селото  и извика всички да видят, един кото знае всичко, което е сторила. Той не разкри всичко, но фактът, че Той знае толкова неща, които са толкова лични, показва, че Той я зачита, че е готов да общува с жена, която е толкова ниско в обществото. Това е проява на почит.

Как Корана разглежда развода?  Според Библията това е нещо ужасно. Както по горе споменх   Бог събира мъжът и жената в едно завинаги, за цял живот.

В исляма разводът се приема за нещо естествено и се осъществява много лесно. За да разберем развода, трябва да видим текста на на сура 2. Там много ясно се казва, че мъжът може да се разведе с жена си по всяко време, просто като каже три пъти: Талак! т.е. Развод! Само това. Нищо друго. Не му е нужна причина, основнание, може да се разведе с нея просто защото не му е приятна, няма заповед в Кораня , която да уточнява, как, кога и защо трябва да се разведе. За жената обаче нещата не стоят точно така. Тя трябва да се явят пред ислямски съд, който се състои само от мъже и трябва да докаже тезата си пред тези мъже, които в последствие да решат дали може да се разведе.  От това следва, че разводът е много лесен за мъжете и много труден за жените.  В исляма не същестува възглед, като в християнството, че бракът е за цял живот. Ето кое е истински трагичното в случея. Да кажем ,че мъжът се разведе, защото са се скарали или тя се езастояла твърде дълго в роднините си. Или е зигорила храната, или каквто и да е друга причината. Скарват се и той и каже: „Развеждам се с теб“, „Развеждам се с теб“ и ако го каже трети път е вече твърде късно. Те трябва да се разведат. И ако на другия ден той осъзнае, че не е трябвало да го прави. Той я обича, как може да я вземе отново за жена.

В сура 2 ая 230 пише:

А ако се разведе с нея [за трети път], тя не му е позволена после, преди да встъпи в брак с друг мъж, и ако й даде развод и той, не е прегрешение за двамата да се съберат, ако мислят, че ще спазят границите на Аллах. Това са границите на Аллах. Той ги обяснява на хора, които разбират.“

Това означава, че тя трябва да се ожени отново и бракът да бъде консумиран, преди той да може да си я прибере отново.

Това за мен, като християнин е неприемливо и ужасяващо. Това означава, че жената не е нищо повече от сексуален обект с който мъжете да се забавляват. Това показва, че жените не са нищо повече от движима собственост на мъжа.  Сура 2, ая 232 е достатъчно лош. А Сура 2 ая 230 е дори по-лош в контекста на брака, защото показва, че брака не енищо повече от полов акт.

В 1 коринятни 7 глава от 1 до 40 стих са  толкова добър коректив на Сура 2 стихове 230 и 232. Там се казва, че тялото на мъжа е като тялото на жената и тялото на жената е като тялото на мъжа и. Двамата трябва да предоставят телата си един на друг. Това ни показва, че мъжът няма повече право върху тялото на жената, отколкото  тя върху тялото на мъжа. Мъжът трябва да я обича и да се грижи за нея цял живот. Това не само коректив. Така Бог ни е сътворил, така го е планирал Той.

Това е възгледът за брака и жените, който е правилен. Ако рагледате тези шест стиха, за които говорихме по рано и се опитате да си ги обясните. Замислете се Корана почита ли и отдава ли нужното уважение на жените. Има много мюсюлмани, които чувстват, че оказват нужната почит, но това не е защото следват Корана. Когато те живеят в християнските държави, те следват много от схващанията, които ние имаме. Цялата тази идея за брака, за това, че жената има избор в брака е изключително християнска. Защото, когато християнстовто се ржада през първи век, идеята за брака не е била такава. Бракът през първи век е бил по гръцки или римски образец. В гръцките и римските бракове за най – съвършенното взаимоотношение се е считало това между двама мъже. Ролята на жените се е свеждала до раждането на деца и затова бракът  е бил въпрос на удобство или на неудобство.

Ако мъжът е бил влюбен в жена си, са го считали за леко ненормален. Мъжете не трябвало да се влюбват в жени, а в други мъже. Затова и по това време е имало широко разпространена хомосексуалност. Когато малките момченца отивали в училище, били поверявани на преподавателите си част от заплащането за обучението било задължението им да си лягат със своите учители. Сексуална връзка между момче и мъж, за да се изплати обучението. Широко разпространена педерастия.

С идването си хрситиянството спира цялото това разтление и възвишава взаимоотношенията между мъжа и жената, както Бог е постановил в началото в Битие 2:24, възстановява този идеал. Показва ,че бракът между мъжа и жената  е за цял живот и, че мъжът трябва да обича жена си както Христос възлюби църквата в Посланието до Ефесяни 5:25. По този начин издига цялата брачна институция до нивото, предначертно и от Бога. Има много мюсюлмани, които храесват тази идея за брака, искта да я следват , но не могат да я открият в Корана. Единственото място, където тя може да бъде намерена е в Библията.  За истинския брак, за истинското схващане за жените, Библията е книгата която трябва да четете.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *