БОЖИЕТО ВРЕМЕ

Докато са малки, децата все още не могат да четат, не познават дори часовника. Но рано или късно идва време когато те се научават. Дори и да има някои, които да остават неграмотни, всички се научават да разпознават посланието, което им изпраща специфичното разположение на стрелките на традиционния часовника или цифрите от циферблата на електронния часовник. Проблемът, обаче идва по-късно – когато виждаш, че е време да ставаш и да отиваш на училище, а не ти се става или не ти се ходи; когато виждаш, че вече е късно и трябва да се прибираш, но ти е приятно и започваш да закъсняваш.

Мисля, че на границата на старата и новата година е подходящо да се замислим за времето, и по-точно за Божието време.

В Библията имаме много препратки за времето. Първото нещо, което откриваме за него е, че има правилно, Божие време. В Еклисиаст 3:1-8 се казва:

1.Всичко си има време, време има за всяка работа под небето: 2. време да се родиш, и време да умреш; време да садиш, и време да скубеш насаденото; 3. време да убиваш, и време да лекуваш; време да събаряш, и време да съграждаш; 4. време да плачеш, и време да се смееш; време да тъгуваш, и време да играеш; 5. време да разхвърляш камъни, и време да събираш камъни; време да прегръщаш и време да избягваш прегръдки; 6. време да търсиш, и време да губиш; време да къташ, и време да пилееш; 7. време да раздираш, и време да съшиваш; време да мълчиш, и време да говориш; 8. време да обичаш, и време да мразиш; време за война, и време за мир.

 

По на долу в ст.17 се казва:

 1. И казах в сърце си: праведния и нечестивия Бог ще съди, понеже времето за всяко нещо и съдът за всяко дело е там.

Бог се интересува доколко ние се съобразяваме с Неговото време за нашия живот. Ние сме отговорни за това как използваме времето си. Едно нещо е добро, ако е на правилното време. В книга Еклисиаст 3:11 се казва, че Бог е направил „всяко нещо хубаво на времето му“. Ако искаме да сме благословени, трябва да се съобразяваме с Божието време и да координираме нашето време с Неговото.

 

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ БОЖИЕТО ВРЕМЕ

За да можем да правим това, обаче, на първо място ние трябва да се научим да разпознаваме и да разбираме Божието време. Иисус Христос разбираше Божието време. Той разпознаваше кога и до каква степен се изпълняваха Божиите пророчества. Например в евангелието от Лука 4:19-21 четем как Той провъзгласи началото на служението си.

 1. И дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая Си влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете.17. Подадоха Му книгата на пророк Исаия; и Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано:
 2. “Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените,19. да проповядвам благоприятната Господня година”.
 3. И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна; и очите на всички в синагогата бяха насочени в Него.21. И почна да им говори: днес се изпълни това писание, което чухте.

Забележете, Господ Иисус Христос каза: „Днес!“. Това имаше отношение към времето, и по-точно към Божието време. Удивителен е и факта в кой момент Той спря четенето и затвори книгата. Ако разгледаме в пълнота мястото в Исаия, което той прочете, ще видим, че Христос спря да чете точно по средата на стиха. В Исаия 61:2 се казва:

 1. да проповядвам благоприятната Господня година и деня за отмъщение от нашия Бог; да утеша всички тъгуващи,

Господ Иисус Христос, обаче, прочете само за „благоприятната Господня година“ и не продължи да чете за „деня за отмъщение от нашия Бог“. Защо? Защото разбираше Божието време. С първото Му идване на тази земя ние влязохме в ерата на Божията благодат. Когато Той дойде втори път, тогава Той ще прогласи деня на Божието възмездие и съд. Христос разбираше Божиите пророчества. Разбираше Божието време. Знаеше кое е било за вчера, кое е за днес и кое е за утре. И той синхронизираше служението си с Божия часовник. Знаеше какво трябва да направи във всеки един момент от живота си, и го правеше.

 

УМЕЕШ ЛИ ДА РАЗТЪЛКУВАШ БЕЛЕЗИТЕ НА ВРЕМЕТО?

За съжаление голяма част от Христовите съвременници не разбираха Божието време. И Той ги изобличи за това. Каза им, че както могат да разбират атмосферното време, така би трябвало да разбират и духовното време. Както има материално време – времето, което отчитаме по нашите часовници и прогнозата за времето – промяната в синоптичната обстановка която дават всяка вечер по телевизията, така има и духовно време – духовна атмосфера и духовни сезони – време на възможности и отговорности. В еангелието от Лука 12:54-56 четем:

 1. Заговори и към народа: кога видите облак да се дига от запад, тозчас казвате: дъжд ще вали; тъй и бива; 55. а кога видите да духа южен вятър, казвате: жега ще бъде; и бива. 56. Лицемерци, лицето на земята и небето умеете да разпознавате, а това време как не узнавате?

В Палестина облакът от запад свидетелства за нахлуването на влажни въздушни маси от Средиземно море и следователно за скорошни валежи. Южният вятър пък донася топли въздушни маси от пустинята, и е предвестник за повишаване на температурите. Народът познаваше белезите на това, което предстоеше напред във времето, но не познаваше духовното време. Всъщност, не че хората са толкова прости, не че да не усещат духовното време, но се правят, че не разбират, защото така им отърва, защото така им е по-лесно, защото така могат да избягат от отговорност. Затова Христос ги нарече „лицемери“.

РАЗПОЗНАВАШ ЛИ ВРЕМЕТО КОГАТО СИ ИЗПИТВАН ОТ БОГА?

Неразбирането на Божието време, обаче води до разрушение и проклятие. В евангелието от Лука 19:41-44 Христос каза за Иерусалим, за хората, които не можаха да разпознаят и да разтълкуват знаците на времето в което живееха, че поради тяхното невежество градът им ще бъде унищожен.

 1. И когато се приближи и видя града, заплака за него 42. и рече: да беше и ти узнал поне в този твой ден, какво служи за твой мир! Но сега това е скрито от очите ти, 43. понеже ще настанат за тебе дни, и враговете ти ще те обиколят с окопи и ще те окръжат, и ще те стеснят отвред, 44. и ще съсипят тебе и децата ти в тебе, и няма да оставят в тебе камък на камък, понеже ти не узна времето, когато беше посетен.

Забележете коя според Господ Иисус Христос щеше да бъде причината за бъдещото разрушение на Иерусалим: „понеже ти не узна времето, когато беше посетен.“. Времето на Божието посещение е време когато Бог ни изпитва как ще реагираме, какво ще изберем. Иерусалим не позна, че в момента е изпитван, не разпозна възможностите и благодатта, които му бяха предоставени от Бог и не реагира адекватно. Затова щеше да бъде сринат със земята.

ЗА КАКВО Е ВРЕМЕ В ТВОЯ ЖИВОТ?

Разпознаването на Божието време е съдбоносно – както в обществен план, така и в личен. В Четвърта книга Царства 5 гл. четем за Гиезий. Той беше ученик на Елисей и от него се очакваше да го наследи – точно така, както Елисей беше станал приемник на Илия. Въпреки това, Гиезий не мислеше толкова за своята духовна подготовка, колкото за материалната изгода, която можеше да извлече от служението си. Когато Бог изцели сириеца Нееман от проказата му, Елисей отказа да приеме подаръка му. Гиезий, обаче догони Нееман и с измама взе от него това, което Елисей отказа. Когато се върна Гиезий скри нещата, които беше „придобил“ и застана пред Божия пророк „ни лук ял, ни лук мирисъл“. Елисей, обаче, пълен със Божия Дух го изобличи и прокле (4 Цар. 5:26-27).

 1. Той му каза: нима сърцето ми не те придружаваше, когато оня човек се върна от колесницата си да те посрещне? Време ли е да се взима сребро и да се взимат дрехи, или маслинени дървета и лозя, дребен или едър добитък, слуги или слугини?
  27. Нека, прочее, Неемановата проказа се залепи на тебе и на потомството ти вовеки. И той излезе от него бял като сняг от проказа.

Забележете какво каза пророк Елисей: „Време ли е…?“ Време ли е? Защо проказата дойде върху Гиезий? Защото той не разпозна Божието време и не се държеше адекватно на това, което се очакваше от него. Време ли е ти да правиш това, което правиш? Време ли е да се отпускаш духовно и да си играеш със греха? Време ли е да се съмняваш? Време ли е да се дърпаш назад?

СЪОТВЕТСТВАТ ЛИ ПОСТЪПКИТЕ НИ НА БОЖИЕТО ВРЕМЕ?

В книгата на пророк Агей откриваме, че неразпознаването на Божието време може да доведе не само до разрушение (както в случая с Иерусалим), не само до болест (както в случая с Гиезий), но и до материална криза и бедност.

1.През втората година на цар Дария, в шестия месец, на първия ден от месеца, биде слово Господне чрез пророк Агея към Зоровавеля, син Салатиилев, управител на Иудея, и към Иисуса, син Иоседеков, велик иерей. 2. Тъй рече Господ Саваот: тоя народ казва: “не е дошло още време, не е време да се строи дом Господен”.

Забележете, тук става въпрос за времето. Годината беше 520 г. пр. Хр. Бяха минали 16 години от полагането на основите на Втория храм. Две години след началото на градежа поради съпротива от неприятелите на юдеите работата по него беше спряла. Проектът стоеше замразен вече 14 години. Беше дошло времето работата по него да бъде възобновена. Народът, обаче, не беше готов затова. Имаше гласове, които казваха: „Не му е дошло още времето.“ Бог, обаче, не смяташе така.

 1. И биде слово Господне чрез пророк Агея:4. а за самите вас време ли е да живеете в своите украсени домове, когато тоя Дом е запустял?5. Затова сега тъй казва Господ Саваот: обърнете сърцето си върху вашите пътища.6. Вие сеете много, а събирате малко; ядете, но се не насищате; пиете, но се не напивате; обличате се, а се не стопляте; оня, който изработва заплата, изработва за пробита кесия.7. Тъй казва Господ Саваот: обърнете сърцето си върху пътищата си.

„Посяхте много, но пожънахте малко; ядете, но не се насищате; пиете, но не утолявате жаждата си, обличате се, но не се стопляте, получавате заплата, но тя свършва моментално.“ Какво е това? Бедност, неудовлетворение, недоимък, криза, недостиг на средства. Защо? Поради неразпознаване на Божието време. Хората си мислеха, че е време да си облицоват къщите, а не мислеха, че е време да довършат Божия дом.

 1. Възлезте на планината, носете дървета и стройте храм; и Аз ще благоволя към него и ще се прославя, казва Господ. 9. Очаквате много, излиза малко, и каквото донесете вкъщи, това Аз ще развея. За какво? казва Господ Саваот: за Моя дом, който е запустял, когато пък вие тичате, всеки към къщата си.

Несъобразяването с Божието време може да докара дори суша – суша не само за земята, а и духовна суша – липса на напояване и благословение във всяка сфера на живота ни.

 1. Тъкмо поради това небето се затвори и ви не дава роса, и земята не дава произведенията си. 11. И Аз повиках суша върху земя, върху планини, върху жито, върху гроздов сок, върху дървено масло и върху всичко, което произвежда земята, и върху човек и върху добитък и върху всеки ръчен труд.

За какво е време в нашия живот? Съобразяваме ли се ние с Божието време? Какво очаква Бог от нас през тази нова година? Отговорите на тези въпроси са съдбоносни по отношение на това дали ще имаме Божието благословение през тази година. Дали ще е сурва и весела или лоша и сушава? Това не зависи от сурвакарите, а от нашето съобразяване с Божието време. Няма лошо време. Има лош избори и неподходящи действия. Затова, нека Бог да ни даде мъдрост да разпознаваме Божието време за живота ни и да ни помогне да действаме адекватно на него в живота си.

„КАКВО?“ „КАК?“ И „КОГА?“

Онези, които познават Бога истински би следвало да познават времената му. В Първа книга Паралипоменон 12:32 е даден списъка с армейците, които дойдоха за да предадат Сауловото царство на Давид. Тук намираме нещо много вълнуващо за  синовете Исахарови. За тях се казва, че те бяха „мъже разумни, които знаеха, кога какво трябва да върши Израил“. Това е един страхотен комплимент. Синовете Исахарови разбираха, че е дошло времето царството да бъде предадено на Давид, затова застанаха на негова страна. Те разпознаваха Божието време и действаха адекватно. Знаеха не само какво трябва да се направи, но как и кога. Нека Бог да ни помогне и ние да бъдем като тях. Те знаеха не само как трябва да постъпват те самите, но и как трябва да постъпва целия народ.

КОГА ЩЕ ДОЙДЕ ТВОЯ ЧАС?

Има определени времена, когато Бог ни употребява по много специален начин за спасение и благословение не само на нас самите, но на другите. Пример за това е Естир. Тя беше пленница, живееща в чужда земя. Въпреки това Бог имаше план с нея. Цар Асуир беше сериозно обиден от царица Астин и си потърси друга царица. Тогава от всички девици в цялата империя Естир беше избрана да заеме мястото на Астин.

Естир беше сираче и братовчед й Мардохей беше неин настойник. По време на избора той я посъветва да не разкрива етническата си принадлежност, да не казва, че е еврейка (Естир 2:10,20). По-късно вугееца  Аман намисли да унищожи юдеите, понеже се ядоса на Мардохей за това, че не му се покланяше. Аман изманипулира цар Асуир да подпише декрет за изтребването на евреите, като ги обвини че са във вреда за царството и дори плати за тяхното унищожение. Така се определи ден – тринадесетия ден от дванадесетия месец, който по еврейския календар е месец адар – когато враговете им да станат срещу тях, да ги избият и да вземат имота им. Когато научи всичко това, Мардохей „ раздра дрехите си, тури на себе вретище и пепел, излезе всред града и викаше високо и горко “. Тогава Мардохей помоли Естир с риск за живота си да влезе пред царя и да се застъпи за народа си. В своя призив той й каза:

 1. И рече Мардохей в отговор на Естир: не мисли, че тиедничкаот всички иудеи ще се спасиш в царския дом. 14. Ако ти премълчиш в това време, то свободата и избавлението на иудеите ще дойде отдругаде, а ти и домът на баща ти ще загинете. И кой знае, дали не за такова време си достигнала царско достойнство?

Беше настанало трудно време – време на заговор, време на смърт. Но и за такова време, Бог си беше подготвил човек – инструмент, който да използва за да извърши избавление и да запази народа си. Може би и за нас има такова време. Време на изява и особена роля, която да изиграем в Божия план за спасение и добро на хората около нас. Времето за подготовка за един такъв съдбоносен момент може да трае с години, но в крайна сметка той винаги идва. Дали такъв момент няма да дойде за теб през новата година? Готов ли си за него? Естир се отзова на Мардохеевия призив. Осъзна, че е дошъл часът й. След тридневен пост влезе пред цар Асуир, той простря скиптъра си към нея и тя се застъпи за народа си. Така Амановия план беше осуетен, и денят, планиран за унищожение на юдеите, се превърна в празник на победата над неприятелите им. Ето до това води разпознаването на Божието време и адекватната реакция от наша страна на ситуацията в която сме поставени.

За Господ Иисус Христос такъв съдбоносен момент беше жертвата Му на Голгота, времето, когато щеше да бъде предаден на първосвещениците и книжниците и щеше да бъде несправедливо обвинен, похулен, бичуван и предаден на разпятие. Той знаеше какво му предстои. Знаеше за какво е дошъл на този свят и се подготвяше за него. Това е особено подчертано в евангелието според Иоан. Ето някои препратки:

 • Иоан 2:4

 Иисус й казва: какво имаш ти с Мене, жено? Още не е дошъл часът Ми.

 • Иоан 7:30

Искаха, прочее, да Го хванат, ала никой не тури на Него ръка, защото часът Му още не бе дошъл.

 

 • Иоан 8:20

Тия думи Иисус изказа при съкровищницата, когато поучаваше в храма; и никой Го не улови, защото часът Му още не бе дошъл.

 • Иоан 12:23

Иисус им отговори и рече: дошъл е часът да се прослави Син Човеческий.

 • Иоан 13:1

Пред празник Пасха Иисус, знаейки, че е дошъл часът Му да премине от тоя свят към Отца, и понеже бе възлюбил Своите, които бяха в света, Той ги възлюби докрай.

 • Иоан 17:1

 Това като каза Иисус, дигна очи към небето и рече: Отче! дойде часът: прослави Сина Си, за да Те прослави и Син Ти,

ЖИВОТ СПОРЕД БОЖИЯТА ВОЛЯ

Господ Иисус Христос разбираше Божието време. Разбираше кога настава часът му и действаше в синхрон с Божия часовник. В това Той е пример за нас. В Първото послание на апостол Петър 4:1-2 апостолът ни призовава да живеем през оставащото ни време на тази земя не по човешки страсти, а по Божията воля.

 1. И тъй, понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл; защото, който е пострадал по плът, престанал е да греши, 2. та през останалото в плът време да живее не вече по човешки похоти, а по воля Божия. 3. Защото стига, дето през миналото време на живота вършихте волята на езичниците, като се бяхте предали на разпътство, похоти (мъжеложство, скотоложство, лоши помисли), пиянство, срамни гощавки и препивки, и на нечестиво идолослужение;

 

Да живеем според Божието време всъщност означава да живеем според Божията воля. Има обща Божия и конкретна Божия воля. Общата е за всички хора, а конкретната лично за нас. Ако се стараем да живеем според общата Божия воля, тогава Бог ще ни води и в нашия личен живот. Каква е общата Божия воля за нас? На първо място, ако все още не сме го направили, Божията воля за нас е да се покаем за греховете си и да се примирим с Бога. Във 2 Коринтяни 6:1-2 се казва:

1.Понеже сме съработници Христови, ние ви молим, да не приемате напразно благодатта Божия. 2. Защото казано е: “в благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах”. Ето сега благоприятно време, ето сега ден на спасение!

На второ място, общата Божия воля за нас е да ходим на църква, да се обичаме и да се грижим един за друг. В Послаието до Евреите се казва:

 1. нека държим неотклонно изповеданието на надеждата, защото верен е Оня, Който се е обещал; 24. и нека бъдем внимателни един към други, за да се насърчаваме към любов и добри дела, 25. като не напущаме събранието си, както някои имат обичай, а да се подканяме един други, и толкова повече, колкото видите, че приближава денят съдни.

На трето място, общата Божия воля за нас е да живеем свят живот със страх от Бога. В 1 Петрово 1:17 се казва:

 1. Като послушни чеда, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение, 15. но по примера на призовалия вас Светия и вие сами бъдете свети във всички постъпки. 16. Защото писано е: “бъдете свети, понеже Аз съм свет”. 17. И ако вие наричате Отец Тогова, Който нелицеприятно съди всекиго по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странствуване, 18. като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, 19. но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос,

На четвърто място, общата Божия воля за нас е „да изкупваме благовремието“ което имаме, като живеем живота си под контрола на Светия Дух. В Ефесяни 5:15-21 се казва:

 1. И тъй, гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате: не като неразумни, а като мъдри, 16. като скъпите времето, защото дните са лукави. 17. Затова недейте бива неразсъдливи, а разпознавайте, що е воля Божия. 18. И не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство; но се изпълняйте с Дух, 19. като се назидавате сами с псалми и славославия и с песни духовни, пеейки и възпявайки в сърцата си Господа, 20. като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца, в името на Господа нашего Иисуса Христа, 21. като се покорявате един другиму в страх Божий.

На пето, но не на последно място Божията воля за нас е да бъдем свидетели за Господа Иисуса Христа. След възкресението си Господ се явяваше на апостолите си в продължение на 40 дни и им разясняваше нещата свързани с Божието царство. Тогава те му зададоха въпрос свързан с Божието време (Деяния 1:6-8).

 1. Те, прочее, като се събраха, питаха Го, думайки: в това ли време, Господи, възстановяваш царството Израилево? 7. А Той им отговори: не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в Своя власт; 8. но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий; и ще Ми бъдете свидетели в Иерусалими в цяла Иудея и Самария, и дори до край-земя.

Ето за какво е време сега според Божия часовник – да се изпълваме със силата на Светия Дух и да бъдем свидетели за Христос.

Нека да не заспиваме! Нека да не се отпускаме! Защото Христос ще дойде отново и ние трябва да бъдем готови да Го посрещнем. В посланието на апостол Павел до Римлянитет 13 гл. се казва:

 1. И така постъпвайте, понеже знаете времето, именно, че е настъпил часът да се събудим вече от сън. Защото сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме.

Времето може да бъде твой приятел! Ако живееш по Божията воля, ти можеш да го направиш то да работи за теб. Тогава ще имаш успех не само за себе си, но ще бъдеш за благословение и на другите!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *